Copyrights
POLSKI:


Nasi blogerzy zajmują się jedynie wyszukiwaniem w sieci interesujących wideo i zamieszczaniem linków do tychże już istniejących w sieci i publicznie dostępnych wideo.
Żadne wideo do którego link znajduje się na naszych stronach nie należy do nas i nie mamy absolutnie żadnych możliwości ingerencji w zawartość lub dostępność tych wideo.
Wszelkie skargi o potencjalne naruszenie praw autorskich w zamieszczonych u nas linkach do istniejących w sieci wideo proszę kierować bezpośrednio do właścicieli tych wideo.
Ponieważ ani my, ani nasi blogerzy nie mamy nic wspólnego z takimi wideo znalezionymi w sieci, NIE będziemy więcej odpowiadali na żadne listy dotyczące naruszenia praw autorskich takich wideo.
Niniejszy tekst jest naszą odpowiedzią.

ENGLISH:


Our bloggers use publicly available search engines (such as google, bing, duckduckgo and others) to find videos existing on publicly available video portals or servers (such as youtube, vimeo and others). Our webpages and blogs only provide links to such already existing videos found on the web. None of these videos belong to us and we have absolutely no control over availability or content of these videos. Therefore any complaints about potential copyrights infringement (to the videos which we found on the web and merely provided links to) have to be sent directly to the video's respective owner(s).
Because we have nothing to do with such videos, we will NO LONGER RESPOND to any emails regarding copyright complaints directed to us.
This text is our reply and response.